Serokaphatla (Sepedi Short Stories) (Paperback / softback) | References & Home Learning | References & Home Learning | Children's Books | Children & Young Adult | Books | Makro Online Site
text.skipToContenttext.skipToNavigation
Login or Register
Get the tailored Makro experience. Login for faster checkout, online order tracking and more.
Serokaphatla (Sepedi Short Stories) (Paperback / softback) Product ID : 9780992184032
of
×
Serokaphatla (Sepedi Short Stories) (Paperback / softback)

R 11500

UCount rewards  1150
Available online only
In stock
2 - 5 working days

Online Exclusive

This product is exclusive to online shopping and may only be purchased and returned online as it is not stocked in-store.

3RD PARTY ITEM

This is supplied by BalaKuduPtyLtd and may result in additional delivery fees.

Dikanegelokopana tse di lego ka gare ga kgoboketso ye ga se tsa ka tsa phatlalatswa. Ka moka ga tsona ke makako ao a sa thunyago musi ka ge e le gona a solwa go tswa pitseng yeo e fagilwego le go fehlwa gotee le go loiswa ke bomakgone ba bangwadi, le bosetlabofsana bao ba sa itekago la mathomo bongwading. Ke tsa maemo a godimo, gomme melaetsa ya tsona ga e tsweletswe ka go gata dirite - go anegwa serokaphatla, gwa loka fao go lokago gwa senyega fao go senyegago ka gore ruri go bolela ka go popoptletsa go ka se tsoge go lokisitse selo.

Features
Model
9780992184032
Product/Packaging Information
Product Weight
0.5 kg
Product Dimensions
195mm(L) x 135mm(W) x 15mm(H)
Shipping Weight
0.5 kg
Shipping Dimensions
195mm(L) x 135mm(W) x 15mm(H)