text.skipToContenttext.skipToNavigation
Welcome to Makro
Get the tailored Makro experience. Login for faster checkout, online order tracking and more.
Your Location:
Joburg North
Change

Joburg North

Select a Region
Update your region to get accurate prices and availability.
  • Kwazulu-Natal
  • Eastern Cape
  • Northern Cape
  • Limpopo
  • Freestate
  • Mpumalanga
  • Western Cape
  • Pretoria and Witbank
  • Joburg North
  • Joburg South

Itshwele Lempangele : Grade 10 - 12 (Paperback / softback)

Product ID : 9781868536207
of
Itshwele Lempangele : Grade 10 - 12 (Paperback / softback)

R 20600

UCount rewards  2060
In stock
7 - 10 working days

Online Only

This product is exclusive to online shopping and may only be purchased and returned online as it is not stocked in-store.

3RD PARTY ITEM

This is supplied by BalaKuduPtyLtd and may result in additional delivery fees.

Wazalelwa eThekwini eHillary mhla zintathu kuMashi ngo- 1943. Wenza izifundo zobuthisha eSt Chad's Training College. Washiya ekufundiseni wayosebenza eMsakazweni wesiZulu ngo-1976. Wabhala imidlalo yasemoyeni eyeqile eshumini nanhlanu, kubandakanya u Bathathe Sigidi umdlalo owashiya abantu bekhamisile, nencwadi ethi: Seziyosengwa inkehli. Itshwele lempangele likhuluma ngensizwa emnyama eyaqonywa intombi yeNdiya. Kwaze kwafika lapho bethatha khona isinqumo sokuganana. Bahlangana nezinkinga emindenini yabo, kuyilowo ukhuza umhlola ngoba ubuhlobo obunjalo bungakaze bubonwe nakwamadala nhlangothi zombili. Ngase kube lagcina lifezekile yini leli phupho labo? Ngase kube bazinqoba yini izinkinga zabazali ababengafuni nokuyizwa le mbude yabo? Ungena kanjani pho umfanyana womlungu phakathi kwalezi zithandani ezimbili?

Features
Model
9781868536207
Product/Packaging Information
Product Weight
0.15 kg
Product Dimensions
200mm(L) x 135mm(W) x 15mm(H)
Shipping Weight
0.15 kg
Shipping Dimensions
200mm(L) x 135mm(W) x 15mm(H)